Bezkres

Bezkres to czasopismo literacko-artystyczne. Wychodzi od sierpnia 2019 r. 

Publikujemy w nim:

  • poezję
  • prozę
  • dramaty
  • publicystykę
  • recenzje
nabór do Bezkresu - terminy