Wydawnictwo

Spełnij swoje marzenia. Wydaj książkę.

 

Zapraszam do współpracy z naszym wydawnictwem.

Wydajemy:

  • poezję

  • prozę

  • almanachy

  • plakaty poetyckie

  • arkusze poetyckie

  • inne: zależnie od potrzeb autora

Wydawnictwo DOBROTA™ jest także wydawcą czasopisma literacko-artystycznego BEZKRES.
W zgłoszeniu, w treści maila dodaj poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych na potrzeby wewnętrzne wydawnictwa oraz umieszczenie ich w bazie danych Zaczytani sp. z o.o. sp. k., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

 

Propozycje wydawnicze przyjmujemy w formie elektronicznej. Prześlij swój tekst w Wordzie lub OppenOffice na maila: wydawnictwo.dobrota@gmail.com.
Szczegóły współpracy ustalane są indywidualnie z każdym Autorem po zapoznaniu się przez nas z propozycją wydawniczą i jej pozytywnej ocenie przez kolegium wydawnicze.